Το Polyglot Ιδρύθηκε το 1997

Παρέχουμε επαγγελματικές μεταφράσεις για ιδιώτες, εταιρείες και οργανισμούς σε διάφορους τομείς και σε όλον τον κόσμο από το 1997. Η εμπειρία αυτή μας έχει βοηθήσει να τελειοποιήσουμε την κάθε μετάφραση, τηρώντας στενά χρονικά περιθώρια με βέλτιστη ποιότητα.

Είμαστε Πιστοποιημένοι

Η πιστοποίηση ελέγχου ποιότητας ISO 17100:2015 εξασφαλίζει την σωστή διεκπεραίωση των εγγράφων σας και πως ο καταλληλότερος μεταφραστής αναλαμβάνει το δικό σας έργο.

Η Μεθοδολογία Μας

Όλοι οι μεταφραστές με τους οποίους συνεργαζόμαστε μεταφράζουν την γλώσσα σε επίπεδο μητρικής. Επίσης έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στο επάγγελμά τους. Όλοι απαιτείται να περάσουν από μία αυστηρή διαδικασία επιλογής και επανεξετάζονται ανα τακτά χρονικά διαστήματα.